Avroliner (RJ-85)/RJ-85 Avroliner/Avroliner (RJ-85)/RJ-85 Avroliner/Avro RJ-85/RJ-85 (RJ85)

NameAvroliner (RJ-85)/RJ-85 Avroliner/Avroliner (RJ-85)/RJ-85 Avroliner/Avro RJ-85/RJ-85
ICAORJ85
ManufacturerBRITISH AEROSPACE
DescriptionLandplane
EngineJet
Engine count4
Statistics

The table below shows the detailed information of all flights from Avroliner (RJ-85)/RJ-85 Avroliner/Avroliner (RJ-85)/RJ-85 Avroliner/Avro RJ-85/RJ-85 (RJ85).

Ident Aircraft Coming fromFrom Going toTo Pilot namePilotDate
NA - RJ85 - Air Ukraine Air Ukraine UKR603 BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 Chernovtsk, Ukraine (UKLN) UKLN
1 km
Dnepropetrovsk, Ukraine (UKDD) UKDD
675 km
Lukashenko Oleg (1049593) Lukashenko Oleg (1049593) Sun, 09 Dec 2018 08:19:00 +0000 9/12/2018 8:19 am
NA - RJ85 - Lufthansa DLH362 BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 Canberra, Australia (YSCB) YSCB Sydney, Australia (YSSY) YSSY
236 km
keanu bies EHAM (1430415) keanu bies EHAM (1430415) Tue, 20 Nov 2018 21:24:23 +0000 20/11/2018 9:24 pm
NA - RJ85 - Lufthansa DLH319 BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 Rome, Italy (LIRF) LIRF
12::45
2279 km
Tel-aviv, Israel (LLBG) LLBG
1 km
Dor Bashan LLBG (1427397) Dor Bashan LLBG (1427397) Mon, 19 Nov 2018 16:50:32 +0000 19/11/2018 4:50 pm
NA - RJ85 - Lufthansa DLH319 BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 Rome, Italy (LIRF) LIRF
12::45
2156 km
Tel-aviv, Israel (LLBG) LLBG
122 km
Dor Bashan LLBG (1427397) Dor Bashan LLBG (1427397) Mon, 19 Nov 2018 16:28:53 +0000 19/11/2018 4:28 pm
NA - RJ85 - Lufthansa DLH319 BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 Rome, Italy (LIRF) LIRF
12::45
1483 km
Tel-aviv, Israel (LLBG) LLBG
797 km
Dor Bashan LLBG (1427397) Dor Bashan LLBG (1427397) Mon, 19 Nov 2018 15:49:35 +0000 19/11/2018 3:49 pm
NA - RJ85 - Cityjet BCY2251 BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 Aberdeen, United Kingdom (EGPD) EGPD
22::30
Bergen, Norway (ENBR) ENBR
549 km
Morten Elling EKCH (1296318) Morten Elling EKCH (1296318) Sat, 17 Nov 2018 22:03:04 +0000 17/11/2018 10:03 pm
NA - RJ85 - Not Available Not Available SMM8983 BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 Resolute, Canada (CYRB) CYRB
19::00
Rankin Inlet, Canada (CYRT) CYRT
1328 km
Kim Ruben Fjeldstad ENGM (986509) Kim Ruben Fjeldstad ENGM (986509) Thu, 15 Nov 2018 18:46:09 +0000 15/11/2018 6:46 pm
NA - RJ85 - Not Available Not Available SMM982 BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 Cambridge Bay, Canada (CYCB) CYCB
16::30
1 km
Resolute, Canada (CYRB) CYRB
713 km
Kim Ruben Fjeldstad ENGM (986509) Kim Ruben Fjeldstad ENGM (986509) Thu, 15 Nov 2018 16:19:02 +0000 15/11/2018 4:19 pm
NA - RJ85 - Not Available Not Available SMM981 BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 , Canada (CGS2) CGS2
15::00
1 km
Cambridge Bay, Canada (CYCB) CYCB
399 km
Kim Ruben Fjeldstad ENGM (986509) Kim Ruben Fjeldstad ENGM (986509) Thu, 15 Nov 2018 14:47:40 +0000 15/11/2018 2:47 pm
NA - RJ85 - Not Available Not Available SMM914 BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 Yellowknife, Canada (CYZF) CYZF
13::30
1 km
, Canada (CGS2) CGS2
519 km
Kim Ruben Fjeldstad ENGM (986509) Kim Ruben Fjeldstad ENGM (986509) Thu, 15 Nov 2018 13:33:38 +0000 15/11/2018 1:33 pm
NA - RJ85 - Cityjet BCY112 BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 Dublin, Ireland (EIDW) EIDW
92::8
2 km
London, United Kingdom (EGLC) EGLC
477 km
Daniel Crookes EGCN (1317737) Daniel Crookes EGCN (1317737) Thu, 15 Nov 2018 10:04:27 +0000 15/11/2018 10:04 am
NA - RJ85 - Air France AFR52JC BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 Paris, France (LFPG) LFPG
21::50
4 km
Newcastle, United Kingdom (EGNT) EGNT
732 km
Mungo Spencer EGLL (1333433) Mungo Spencer EGLL (1333433) Wed, 14 Nov 2018 12:51:18 +0000 14/11/2018 12:51 pm
NA - RJ85 - Air France AFR54FQ BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 Paris, France (LFPG) LFPG
18::40
4 km
Nuernberg, Germany (EDDN) EDDN
617 km
Mungo Spencer EGLL (1333433) Mungo Spencer EGLL (1333433) Tue, 13 Nov 2018 18:43:55 +0000 13/11/2018 6:43 pm
NA - RJ85 - Air Ukraine Air Ukraine UKR603 BRITISH AEROSPACE Avroliner (RJ-85) RJ85 Kiev, Ukraine (UKBB) UKBB
1 km
Kichinau Fir/acc/com, Republic of Moldova (LUKK) LUKK
405 km
Lukashenko Oleg (1049593) Lukashenko Oleg (1049593) Sun, 04 Nov 2018 06:31:55 +0000 4/11/2018 6:31 am