N/A (V)

NameN/A
ICAOV
ManufacturerN/A
Statistics

The table below shows the detailed information of all flights from N/A (V).

Ident Aircraft Coming fromFrom Going toTo Pilot namePilotDate
NA - V - Not Available Not Available VHPOO V V Sydney, Australia (YSSY) YSSY
20::52
2 km
Maroochydore, Australia (YBMC) YBMC
835 km
David Cox YBMC (1444604) David Cox YBMC (1444604) Sun, 13 Jan 2019 09:54:40 +0000 13/1/2019 9:54 am
NA - V - SUR Air System SUR Air System SUR4131 V V Buenos Aires, Argentina (SABE) SABE
383 km
Mar Del Plata, Argentina (SAZM) SAZM
1 km
Gustavo Flores SAVY (1088103) Gustavo Flores SAVY (1088103) Sun, 13 Jan 2019 04:33:09 +0000 13/1/2019 4:33 am
NA - V - SUR Air System SUR Air System SUR4131 V V Buenos Aires, Argentina (SABE) SABE Mar Del Plata, Argentina (SAZM) SAZM
383 km
Gustavo Flores SAVY (1088103) Gustavo Flores SAVY (1088103) Sun, 13 Jan 2019 04:21:58 +0000 13/1/2019 4:21 am
NA - V - SUR Air System SUR Air System SUR4131 V V Buenos Aires, Argentina (SABE) SABE Mar Del Plata, Argentina (SAZM) SAZM
383 km
Gustavo Flores SAVY (1088103) Gustavo Flores SAVY (1088103) Sun, 13 Jan 2019 02:30:11 +0000 13/1/2019 2:30 am
NA - V - SUR Air System SUR Air System SUR4131 V V Buenos Aires, Argentina (SABE) SABE Mar Del Plata, Argentina (SAZM) SAZM
383 km
Gustavo Flores SAVY (1088103) Gustavo Flores SAVY (1088103) Sun, 13 Jan 2019 02:23:36 +0000 13/1/2019 2:23 am
NA - V - Not Available Not Available VHPOO V V Coff`s Harbour, Australia (YSCH) YSCH
17::55
413 km
Coolangatta, Australia (YBCG) YBCG
178 km
David Cox YBMC (1444604) David Cox YBMC (1444604) Fri, 11 Jan 2019 13:18:03 +0000 11/1/2019 1:18 pm
NA - V - Not Available Not Available VHPOO V V Coff`s Harbour, Australia (YSCH) YSCH
17::55
Coolangatta, Australia (YBCG) YBCG
242 km
David Cox YBMC (1444604) David Cox YBMC (1444604) Fri, 11 Jan 2019 13:06:11 +0000 11/1/2019 1:06 pm
NA - V - Not Available Not Available VHPOO V V Argyle, Australia (YPAG) YPAG
70::0
Canberra, Australia (YSCB) YSCB
1104 km
David Cox YBMC (1444604) David Cox YBMC (1444604) Thu, 10 Jan 2019 22:57:59 +0000 10/1/2019 10:57 pm
NA - V - SUR Air System SUR Air System SUR4131 V V Buenos Aires, Argentina (SABE) SABE Mar Del Plata, Argentina (SAZM) SAZM
383 km
Gustavo Flores SAVY (1088103) Gustavo Flores SAVY (1088103) Wed, 09 Jan 2019 19:18:11 +0000 9/1/2019 7:18 pm
NA - V - SUR Air System SUR Air System SUR4131 V V Buenos Aires, Argentina (SABE) SABE Mar Del Plata, Argentina (SAZM) SAZM
383 km
Gustavo Flores SAVY (1088103) Gustavo Flores SAVY (1088103) Wed, 09 Jan 2019 19:12:56 +0000 9/1/2019 7:12 pm
NA - V - SUR Air System SUR Air System SUR4131 V V Buenos Aires, Argentina (SABE) SABE Mar Del Plata, Argentina (SAZM) SAZM
383 km
Gustavo Flores SAVY (1088103) Gustavo Flores SAVY (1088103) Wed, 09 Jan 2019 19:10:37 +0000 9/1/2019 7:10 pm
NA - V - SriLankan Airlines ALK143 V V Colombo, Sri Lanka (VCBI) VCBI
80::0
946 km
Bombay, India (VABB) VABB
610 km
Ahmed Mohamed VRMM (1422119) Ahmed Mohamed VRMM (1422119) Wed, 09 Jan 2019 13:05:27 +0000 9/1/2019 1:05 pm
NA - V - SriLankan Airlines ALK143 V V Colombo, Sri Lanka (VCBI) VCBI
80::0
464 km
Bombay, India (VABB) VABB
1074 km
Ahmed Mohamed VRMM (1422119) Ahmed Mohamed VRMM (1422119) Wed, 09 Jan 2019 12:25:18 +0000 9/1/2019 12:25 pm
NA - V - JetBlue Airways JBU16 V V San Francisco, United States (KSFO) KSFO
2 km
New York, United States (KJFK) KJFK
4153 km
Christian Ponce KLGB (1398142) Christian Ponce KLGB (1398142) Tue, 08 Jan 2019 23:15:30 +0000 8/1/2019 11:15 pm
NA - V - Not Available Not Available GDENN V V , Canada (CYRV) CYRV
14::00
1 km
Kamloops, Canada (CYKA) CYKA
162 km
Dennis Hardy EGNV (1205536) Dennis Hardy EGNV (1205536) Mon, 07 Jan 2019 15:26:21 +0000 7/1/2019 3:26 pm
NA - V - SUR Air System SUR Air System SUR4131 V V Rosario, Argentina (SAAR) SAAR
286 km
Buenos Aires, Argentina (SABE) SABE Gustavo Flores SAVY (1088103) Gustavo Flores SAVY (1088103) Sun, 06 Jan 2019 21:30:22 +0000 6/1/2019 9:30 pm
NA - V - SUR Air System SUR Air System SUR4131 V V Rosario, Argentina (SAAR) SAAR
1 km
Buenos Aires, Argentina (SABE) SABE
285 km
Gustavo Flores SAVY (1088103) Gustavo Flores SAVY (1088103) Sun, 06 Jan 2019 20:58:37 +0000 6/1/2019 8:58 pm
NA - V - KLM KLM1749 V V Amsterdam, Netherlands (EHAM) EHAM
185 km
Luxemburg, Luxembourg (ELLX) ELLX
130 km
Anson Cadogan KIAH (826738) Anson Cadogan KIAH (826738) Sun, 06 Jan 2019 00:21:18 +0000 6/1/2019 12:21 am
NA - V - Not Available Not Available GDENN V V Yorkton, Canada (CYQV) CYQV
14::00
1 km
Dryden, Canada (CYHD) CYHD
705 km
Dennis Hardy EGNV (1205536) Dennis Hardy EGNV (1205536) Wed, 02 Jan 2019 14:07:29 +0000 2/1/2019 2:07 pm
NA - V - Not Available Not Available GARROTE V V Puerto Montt, Chile (SCTE) SCTE
40::0
1 km
Puerto Montt, Chile (SCTE) SCTE
1 km
Luis Galarce Diaz SCVM (822953) Luis Galarce Diaz SCVM (822953) Wed, 02 Jan 2019 05:02:44 +0000 2/1/2019 5:02 am
NA - V - Not Available Not Available CCLGD V V Balmaceda, Chile (SCBA) SCBA
40::0
Balmaceda, Chile (SCBA) SCBA Luis Galarce Diaz SCVM (822953) Luis Galarce Diaz SCVM (822953) Wed, 02 Jan 2019 04:05:08 +0000 2/1/2019 4:05 am
NA - V - Not Available Not Available CCLGD V V Santiago, Chile (SCEL) SCEL
40::0
2 km
Santiago, Chile (SCEL) SCEL
2 km
Luis Galarce Diaz SCVM (822953) Luis Galarce Diaz SCVM (822953) Wed, 02 Jan 2019 03:54:01 +0000 2/1/2019 3:54 am
NA - V - SUR Air System SUR Air System SUR4131 V V Buenos Aires, Argentina (SABE) SABE
383 km
Mar Del Plata, Argentina (SAZM) SAZM
1 km
Gustavo Flores SAVY (1088103) Gustavo Flores SAVY (1088103) Tue, 01 Jan 2019 22:25:24 +0000 1/1/2019 10:25 pm
NA - V - SUR Air System SUR Air System SUR4131 V V Buenos Aires, Argentina (SABE) SABE
383 km
Mar Del Plata, Argentina (SAZM) SAZM
1 km
Gustavo Flores SAVY (1088103) Gustavo Flores SAVY (1088103) Tue, 01 Jan 2019 21:50:59 +0000 1/1/2019 9:50 pm
NA - V - Southwest Airlines SWA15 V V Houston, United States (KHOU) KHOU
1 km
Corpus Christi, United States (KCRP) KCRP
301 km
Anson Cadogan KIAH (826738) Anson Cadogan KIAH (826738) Tue, 01 Jan 2019 17:52:54 +0000 1/1/2019 5:52 pm